Varför ska företaget ha en VD- styrelse ansvarsförsäkring?

Ett aktiebolag har många intressenter och förutom bolaget självt så kan det finnas aktieägare eller utomstående borgenärer vilkas intressen styrelse har att tillgodose. Vid felaktigheter som uppstår, riskerar därför bolagets styrelse att bli personligt betalnings- och straffansvariga även i de fall de endast rör sig om små fel eller är en följd av okunskap eller oaktsamhet. Processerna tenderar att bli både utdragna och väldigt kostsamma och oavsett utgången brukar man initialt få stå för sina egna rättegångskostnader.

Ett exempel på en styrelse som nyligen fick hård kritik är den i Elmia. Se till att ert företag har en VDS ansvarsförsäkring.

Vill du ha en offert på VDS ansvarsförsäkring för ert företag?

Det är väldigt enkelt. Det premieargument vi har för att ge dig en offert är företagets omsättning. Vi återkommer till dig med vändande post och det enda du behöver göra innan försäkringen börjar gälla är att fylla i ansökan som du hittar nederst på sidan.